Vi logo

Veelgestelde vragen - werkgevers

Brandende vragen, duidelijke antwoorden

Illustratie vrouw

Brandende vragen, duidelijke antwoorden

Veelgestelde vragen

Voor werkgevers

Wat is het doel van de Vi app?

We hebben de Vi app speciaal voor jou ontworpen om je te ondersteunen en te begeleiden tijdens je overgang. We bieden je gepersonaliseerde informatie, hulpmiddelen en toegang tot experts, alles wat je nodig hebt voor een soepele en begrijpelijke overgang.

Hoe dragen de Vi diensten bij aan het verminderen van ziekteverzuim?

Helaas zien we in veel bedrijven dat het verzuim in de overgangsleeftijd hoger ligt dan in andere leeftijdscategorieën. Uit onderzoek weten we dat 35% van het verzuim in Nederland veroorzaakt wordt door overgang gerelateerde klachten.  

Dit komt allereerst doordat de grote meerderheid (c.90%) van de vrouwen geen tot zeer weinig kennis heeft over haar overgang. Ze weet niet wat er gebeurt met haar hormoonhuishouding en hoe dit klachten veroorzaakt. Vaak weten vrouwen ook niet welke klachten allemaal horen bij de overgang en is er weinig kennis dat voeding en leefstijl aanpassingen klachten verminderen.

Gelukkig is er veel mogelijk om klachten aan te pakken, maar is betrouwbare én gepersonaliseerde informatie nodig, want iedere vrouw is anders. Vi helpt vrouwen met deze informatie en met laagdrempelige toegang tot ervaren overgang experts. Dit zijn experts op allerlei gebieden zoals voeding, slaap, beweging, stress. Daarnaast zet Vi slimme technologie in om vrouwen te helpen hun klachten en triggers bij te houden en te begrijpen want meten is weten. Daardoor kan een echt gericht haar unieke combinatie van klachten en leefstijl triggers aanpakken. Deze gerichte en ondersteunde aanpak zorgt voor klachten en uiteindelijk verzuim vermindering. 

Hoe kan deze app bijdragen aan het welzijn van mijn vrouwelijke medewerkers in de overgang?

De app biedt een uitgebreid ondersteuningsplatform voor vrouwen voor, tijdens en na de de overgang. Door middel van educatie, adviezen en tools, zoals symptoomtrackers en gepersonaliseerde tips, helpt de app vrouwen om met de symptomen en uitdagingen van de overgang om te gaan. Dit kan leiden tot een verbeterd welzijn, meer comfort op de werkvloer en hogere productiviteit.

Hoe lang duurt een Vi demo en wat kom ik hier te weten?

Wil je weten wat Vi voor jouw organisatie kan betekenen? Boek dan nu een vrijblijvende demo. Een demo duurt zo’n 45 minuten. Tijdens deze digitale meeting laten we je kennismaken met Vi en het belang van medewerker ondersteuning tijdens de overgang. We laten je zien hoe makkelijk het voor een vrouw om meer te leren over haar unieke overgang en hoe ze zelf aan de slag kan gaan. Je krijgt een kijkje in ons platform, en we laten je zien hoe we samen jullie werknemers activeren om aan de slag te gaan met Vi.

Hoe werkt Vi?

We hebben het Vi platform speciaal ontworpen om vrouwen in de overgang gepersonaliseerd meer over hun eigen overgang te leren en ze in eigen regie met concrete acties aan de slag te laten gaan om hun klachten aan te pakken.

Geen one-size-fits-all informatie, wij geven iedere vrouw gepersonaliseerde informatie gericht op haar unieke situatie. We helpen haar te begrijpen wat haar klachten veroorzaakt. Wanneer we dit boven tafel hebben, bieden we verschillende vormen van overgang expert ondersteuning om heel gericht aan de slag te gaan. Alles wat je nodig hebt om weer grip te krijgen op jouw lichaam en overgang.

Hoe worden de privacy en gegevensbeveiliging van mijn medewerkers gewaarborgd?

We nemen privacy en gegevensbeveiliging zeer serieus. Vi gebruikt geavanceerde beveiligingsmaatregelen om de gegevens van je medewerkers te beschermen. Onze bedrijfsvoering en technologie is zodanig ingericht dat je er als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker van kan zijn dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. We delen nooit individuele gezondheidsinformatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende medewerker. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Er wordt nooit individuele informatie of data gedeeld met de werkgever. Informatie over specifieke klachten of symptomen blijft strikt vertrouwelijk.

Ik wil graag onderzoeken of Vi een geschikt aanbod is voor onze medewerkers, hoe leer ik hier meer over?

Je kan hier een vrijblijvende introductie inplannen met het Vi team om er achter te komen of ons aanbod past bij jouw organisatie en werknemers. We bespreken wat jullie uitdagingen zijn en introduceren de verschillende diensten van Vi voor vrouwen. Ook laten we zien hoe vrouwen op een gemakkelijke en anonieme manier de juiste en gepersonaliseerde ondersteuning krijgen. En je krijgt een kijkje op ons online platform.

In welke talen is Vi beschikbaar?

Op dit moment is Vi beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Kunnen vrouwen van 40+ die nog geen overgangssymptomen ervaren Vi ook gebruiken?

Ja, Vi is er voor alle vrouwen van 40+. Vi gelooft in vroegtijdige interventies om het verergeren van klachten voor te zijn. Daarnaast is er onder vrouwen nog weinig kennis over de overgang en de klachten die daar bij kunnen horen. Juist daarom is het voor vrouwen van 40+ ook relevant om alvast de basis te leren over de overgang. Wanneer dan de eerste signalen van de overgang zich dan voordoen, een vrouw deze ook als overgang herkent en de juiste aanpak tijdig kan worden ingezet.

Waar zijn de gezondheidsinformatie en -adviezen van Vi op gebaseerd?

De Vi methode en informatie is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring van de Nederlandse VVOC (Vereniging van Verpleegkunig Overgang Consulenten).

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat educatie over de overgang en handvatten bieden om in eigen regie aan de slag te gaan, klachten verminderd. Ook laat onderzoek zien dat het bijhouden van symptomen, frequentie en intensiteit bijdraagt aan de motivatie om klachten aan te pakken. Daarnaast is aangetoond dat vrouwen die in de overgang loggen, significante verbetering zien in hun klachten, versus vrouwen die niet loggen. Deze inzichten hebben geleid tot de informatie, tools en expert ondersteuning die Vi biedt aan vrouwen.

De Vi informatie en programma’s worden regelmatig bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de informatie en adviezen die we verstrekken nauwkeurig en up-to-date zijn. Hierbij wordt alle informatie in samenwerking met ervaren VVOC consulenten ontwikkelt, die ervoor zorgen dat de informatie medisch geverifieerd en betrouwbaar is.

Waarom hebben mijn medewerkers in de overgang Vi nodig?

Op dit moment blijven de meeste vrouwen in de overgang rondlopen met hun klachten en krijgen ze vanuit het reguliere zorg systeem minimale support. Onderzoek laat zien dat dit helaas lijdt tot veel ziekte verzuim en zelfs verkeerd gediagnostiseerde burnouts. Zonde, vinden wij! Veel overgangsklachten kunnen namelijk significant worden verminderd met de juiste leefstijl aanpassingen. 

Daarom hebben jouw medewerkers Vi nodig, om allereerst betrouwbare informatie gericht op haar klachten tot zich te nemen. Om vervolgens middels het bijhouden en verkrijgen van gepersonaliseerde inzichten in klachten en leefstijl, te begrijpen wat er speelt in haar overgang. Met de ondersteuning van onze Vi experts kunnen jouw medewerkers echt aan de slag, nergens anders in Nederland vinden vrouwen deze combinatie op een plek.

Wat gebeurt er nadat ik mijn organisatie heb aangemeld bij Vi?

Het Vi Customer Success team neemt contact op om Vi op te starten. Zodra jouw organisatie is aangemeld kunnen alle vrouwen in de overgangsleeftijd gebruik maken van de Vi diensten en de Vi app downloaden. Om van de diensten van Vi een succes te maken, wil je natuurlijk iedereen hier over informeren en het belang laten inzien. Ons customer success team zal samen met jullie een communicatieplan ontwikkelen, waar Vi de juiste ervaring en materialen voor heeft. Samen informeren en enthousiasmeren we jouw medewerkers om met hun overgang aan de slag te gaan en weer grip & begrip te krijgen.

Wat is de VVOC en hoe werken jullie samen?

De VVOC, kort voor Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten, is hét kenniscentrum over de overgang in Nederland. Overgangsconsulenten aangesloten bij de VVOC bieden onafhankelijke en erkende specialiseerde hulp aan vrouwen in de overgang.

Vi is ontwikkeld in samenwerking met de overgangsconsulenten van de VVOC en ook alle overgang educatie is door hen geverifieerd. Wanneer je behoefte hebt aan 1:1 ondersteuning kun je bij Vi een consult boeken, alle consulenten zijn aangesloten bij de VVOC.

De consulenten hebben een geaccrediteerde HBO opleiding gevolgd die wordt erkend door de gynaecologen van de Dutch Menopause Society, en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom wetenschappelijk onderbouwde begeleiding van overgangsklachten. Niet onbelangrijk, veel zorgverzekeraars vergoeden enkel consulten gedaan bij consulenten aangesloten bij de VVOC.

Wat is het verschil tussen Vi en het organiseren van overgang workshops?

Het verminderen van overgangsklachten begint met de juiste informatie en kennis. Hiervoor is een workshop een goede eerste stap. Vrouwen leren hier over de overgang, de fases, de meest voorkomende klachten. 

Omdat iedere overgang en combinatie van klachten, gezondheid en leefstijl uniek zijn, gaat een workshop vrouwen niet helpen haar eigen unieke overgang te begrijpen of gericht aan te pakken. Hiervoor is een gepersonaliseerde aanpak nodig. 

Vi biedt deze aanpak in een combinatie van slimme data-gedreven technologie gecombineerd met ondersteuning van allerhande overgang experts. Wil jij dus dat medewerkers echt gericht aan de slag kunnen hun overgangsuitdagingen aan te pakken, biedt ze Vi!

Wat zijn de kosten aan het gebruik van Vi?

Wij werken met een abonnement model waar alle Vi diensten inbegrepen zijn en jouw organisatie een laag maandelijks bedrag per vrouw betaalt. Dit bedrag wordt bepaald op basis van een aantal organisatie kenmerken, plan hier een introductie gesprek in om een maatwerk prijs te krijgen.

Welke diensten biedt Vi aan mijn medewerkers?

Vi biedt iedere 40+ vrouw in jouw organisatie alles wat ze nodig heeft om begrip te krijgen over haar unieke overgang én gericht aan de slag te gaan om grip te krijgen op de uitdagingen waar zij mee kampt. 

Daarnaast nemen we ook leidinggevenden mee, om te zorgen dat zij de overgang beter begrijpen én herkennen. Zodat ze vrouwen beter kunnen bijstaan waar nodig:

  • Bevestiging middels Vi overgang assessment voor gepersonaliseerd advies
  • Overgang klachten & triggers begrijpen via de Vi Overgang Tracker
  • Kennis door gepersonaliseerde educatie modules & programma’s
  • Laagdrempelige ondersteuning van experts middels inloopspreekuren, thema webinars, Q&A sessies
  • 1:1 ondersteuning via de 24/7 chat of consults
  • Ondersteuning van andere binnen de Vi Community en support groepen
  • Digitale Overgang-training speciaal voor leidinggevenden

Welke informatie ontvang ik als werkgever over het gebruik van Vi?

We hebben een gezamenlijke missie dat we iedere vrouw in jouw organisatie willen ondersteunen grip te krijgen op haar overgang. Hiervoor doen we een periodieke effectiviteitsmeting die we vergelijken met de gedane nulmeting. Ook geven we je geaggregeerd en geanonimiseerd inzicht in het medewerker gebruik van Vi en de verschillende diensten daarbinnen.

Illustratie vrouw